#urbanismcoerent

  • Actualei Piețe Alexandru Mocioni i-au fost atribuite de-a lungul timpului mai multe denumiri, care s-au succedat odată cu schimbările registrelor politice. Numele Alexandru Mocioni a fost reluat în anul 1993, având în vedere faptul că în trecut piața se numise Alexandru Mocsony  în perioada 1946-1956. În perioada definirii pieței din punct de vedere urbanistic însă, numele ei era fragmentat, în acord cu structura ei urbanistică originală care reprezintă un caz …


    Citește mai mult