Termeni & Condiții

Participarea la tur

Pentru a putea participa la unul dintre tururile propuse este necesar să vă înscrieți pe website, folosind formularul de înscriere. Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile / tur, în ordinea completării formularului de înscriere. Participarea este gratuită. În urma completării formularului de înscriere veți primi un e-mail de confirmare a înscrierii sau a înregistrării pe lista de așteptare, în funcție de ocuparea locurilor disponibile până în acel moment. Tot prin intermediul e-mail-ului vi se vor transmite locul de întâlnire și ora de începere a turului. 

Formularul de înscriere vă va afișa numărul de locuri rămase libere pentru fiecare tur. Odată cu ocuparea locurilor disponibile / tur, formularul de înscriere vă va afișa mesajul "în așteptare". Prin completarea formularului după afișarea mesajului "în așteptare" veți fi înregistrați pe lista de așteptare, în ordinea primirii înscrierilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la tururi, sunteți de acord că putem utiliza datele dumneavoastră personale pentru desfășurarea logistică firească a proiectului Tur de arhitectură. Organizatorul va folosi datele personale pentru a transmite participanților informații relevante în desfășurarea proiectului și pentru a anunța posibilele modificări aduse la prezenților Termeni și condiții sau pentru a anunța posibile modificări aduse calendarului proiectului. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și conform deciziei 200/2015 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care participantul le va furniza- nume, număr de telefon, adresă de e-mail, vârstă - informații care monitorizează traficul de pe site. Aceste informații vor fi procesate prin Google Analytics (sau alt serviciu de profil) cu scopul de a face sondaje și cercetări și de a afla nivelul de interes al utilizatorilor față de subiectul site-ului. Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (editori, sponsori, finanțatori și site-urile conectate) la acestea. De exemplu, îi putem spune unui promotor câte persoane au văzut reclamele sale sau putem oferi partenerilor informații demografice, prin care utilizatorii să nu poată fi identificați personal. 

Anularea înscrierii

Vă rugăm să ne anunțați (contact@turdearhitectură.ro, 0721 067766) cu cel puțin 2 zile înainte, dacă nu mai doriți să participați la unul dintre tururile la care v-ați înscris, pentru a-i putea anunța pe cei aflați pe lista de așteptare. 

Anularea sau amânarea tururilor

În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile Organizatorul își rezervă dreptul de a anula un tur sau de a schimba ziua în care se desfășoară un tur. Organizatorul va anunța participanții cel târziu cu o zi înainte față de ziua programată pentru desfășurarea turului. 

Persoanele sub 18 ani

Copiii cu vârste sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult. Părinții sunt responsabili pentru copiii lor. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru minorii neînsoțiți de un adult.
Persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani, care vor veni neînsoțite de părinți, trebuie să încarce în formularul de înscriere Declarația pe propria răspundere, în format pdf/ jpg, semnată de unul dintre părinți/ tutore legal, pentru a se putea înscrie la tururi. Declarația pe propria răspundere poate fi redactată de mână după modelul Organizatorului și poate fi scanată sau fotografiată cu telefonul. Înscrierea la tur va fi validată abia după încărcarea declarației pe propria răspundere semnată de către unul dintre părinți/ tutore legal. Pentru a putea participa la tur, minorul va prezenta declarația pe propria răspundere în original. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la tur a unui minor, căruia i s-a confirmat înscrierea, dacă acesta nu prezintă, la momentul începerii turului, declarația pe propria răspundere în original.

Întârziere

Vă rugăm să ajungeți la locul de întâlnire cu 15 minute înainte de începerea turului. Turul va începe la oră exactă, cei care întârzie o fac pe propriul risc. 

Accidentări

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice prejudicii, daune sau pierderi cauzate înainte, în timpul sau după tur. Persoanele înscrise participă la tururi pe proprie răspundere.

Furt sau pierderea bicicletei

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în caz de furt sau pierdere a bicicletei în timpul turului Orașul și apa - Malurile canalului Bega, ce se va desfășura cu ajutorul bicicletelor personale.

Declarații

Participanții la tur declară că:

  • vor respecta regulile de conviețuire socială, păstrarea liniștii și ordinii publice;
  • nu se vor afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante de orice natură în momentul participării la tur;
  • sunt de acord cu publicarea eventualelor fotografii care surprind imaginea personală pe site-ul Organizatorului sau pe alte mijloace de promovare a proiectului Tur de arhitectură; 
  • se vor conforma recomandărilor Organizatorului privind conduita pe întreaga durată a turului, inclusiv în ceea ce privește eventualele interdicții privind fotografierea și/ sau publicarea imaginilor anumitor obiective, dacă va fi cazul.